RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU W SEKCJI ds. NADZORU TECHNICZNEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo,
2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
3.Przynależniść do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
6. Biegła znajomość przedmiarowania robót oraz kosztorysowania w programie ZUZIA, NORMA PRO, RODOS,
7. Dobra znajomość obsługi komputera w programach : AUTOKAD, pakiet MS Office, MS Projekt
8. Doświadczenie zawodowe: trzy lata praktyki na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy - kierownika robót branży jak wyżej w ostatnich 5 latach,
7.Realizowana co najmniej jedna budowa o kubaturze obiektu powyżej 10 000 m² w ostatnich 5 latach
9. Znajomość ustawy Prawo budowlane,
10. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
11. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „INSPEKTOR NADZORU”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 842