RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikrobiologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

K

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać ukończone studia magisterskie z zakresu biologii, biotechnologii lub mikrobiologii.
2. Posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie agronomii, specjalność mikrobiologia.
3. Posiadać dorobek naukowy z zakresu mikrobiologii.
4. Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym w zakresie analizy mikrobiologicznej i diagnostyki (bakteriologicznej i mykologicznej).
5. Wykazać się udokumentowaną znajomością technik z zakresu biologii molekularnej (techniki PCR, RAPD, RFLP, elektroforeza, izolacja DNA).
6. Posiadać doświadczenie dydaktyczne.
7. Wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.
8. Posiadać znajomość obsługi programów komputerowych: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Statistica, Chromas, MEGA, SplitsTree oraz wybranych programów graficznych (np. Corel DRAW).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.02.2015
Dokument oglądany razy: 1134