RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 02.11.2011 z powodu:

x

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

usunięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE

 
 
Warunki konkursu:
• stopień doktora nauk rolniczych (technologia żywności i żywienia), chemicznych
(chemia, biochemia, technologia chemiczna), biologicznych (biotechnologia,
biochemia, biofizyka, biologia) lub nauk pokrewnych,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• pożądany dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca
2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.31 następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. inż. Krzysztofa Surówki: ul. Balicka 122, segment IV (parter), pokój nr 0.123, tel. 012-662-47-59 (rtsurowk@cyj-kr.edu.pl)
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia
zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
 Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


PL 30-149 Kraków, ul. Balicka 122, tel. +48 (12) 6624748 (49), fax +48 (12) 662 47 50
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl, www.ur.krakow.pl

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 2062
 
Wersja do druku