RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Nauczania - Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego (½ etatu)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe min licencjat
2. Dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
3. Dobra znajomość języka angielskiego.
Wymagane cechy:
1. Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
2. Umiejętność pracy pod presją czasu,
3. Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
4. Wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
Dodatkowym atutem będzie:
1. Umiejętność interpretowania przepisów prawa,
2. Znajomość specyfiki współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami,
3. Gotowość do podjęcia szkoleń związanych z wykonywaną pracą.
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze studiami podyplomowymi i kursami,
2. Organizowanie spotkań i szkoleń dla studentów i pracowników,
3. Obsługa administracyjna jednostki,
4. Prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości jednostki.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).
Oferty wraz z dokumentami z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Nauczania Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego” należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków,
ul. Czysta 21 pok. 110

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.01.2015
Dokument oglądany razy: 2147