RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W SEKCJI RACHUBY PŁAC

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego

 

Wymagane kwalifikacje:
1. wykształcenie wyższe
2. praktyczna znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników w szczególności zgodnie z przepisami:
a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
b) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
3. znajomość ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym.”
4. staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku
5. biegła znajomość obsługi komputera

Inne wymagania:
 umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
 zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole
 odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność
 komunikatywność, samodzielność
Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia
4. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku O ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zmianami.
5. oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
Oferty wraz z dokumentami z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Sekcji Rachuby Płac” należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.01.2015
Dokument oglądany razy: 2077