RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA DS. STAŻY I PRAKTYK W RAMACH PROJEKTU PN. "STAŻE I PRAKTYKI – TWOJA KARIERA ZACZYNA SIĘ JUŻ NA UCZELNI"

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki , Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

Data rozstrzygnięcia: 28.01.2015
1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) min. roczne doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych z PO KL;
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów w uczelniach wyższych;
e) znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
f) udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
g) umiejętność prowadzenia dokumentacji projektów finansowanych z EFS;
h) praktyczna znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania uczelni wyższej.
2. Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – Koordynator ds. staży i praktyk w ramach Projektu pn. „Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Umowa o pracę na ½ etatu na okres 5 miesięcy.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 935