RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
2. Posiada staże w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych.
3. Wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: makroekonomii, mikroekonomii oraz rynku kapitałowego i finansowego.
5. Kierować lub brać udział w projektach badawczych w naukach ekonomicznych.
6. Posiadać publikacyjny dorobek w zakresie nauk ekonomicznych, w tym badań ilościowych i jakościowych, oraz czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
7. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet Microsoft Office, Statistica oraz korzystania z baz danych statystycznych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 225.

Następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Opinia z poprzedniego miejsca pracy.
7. Kwestionariusz osobowy

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.01.2015
Dokument oglądany razy: 645