RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki Matematycznej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:


1. Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: statystyka rolnicza, metody ilościowe w ekonomii.
2. Wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie badania struktury rolnictwa w Polsce, zastosowania metod taksonomicznych w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych (artykuły naukowe, autorstwo monografii naukowych oraz redakcja monografii).
3. Kierować lub brać udział w projektach, grantach badawczych.
4. Posiadać doświadczenie dydaktyczne.
5. Udział w polskich i zagranicznych seminariach naukowych.
6. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:
 oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
 oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.01.2015
Dokument oglądany razy: 670