RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
• stopień doktora nauk rolniczych (technologia żywności i żywienia),
• doświadczenie, zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,
• ukończony kurs pedagogiczny
• umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z „Analizy i oceny jakości żywności„ oraz „Analizy sensorycznej żywności”
• doświadczenie praktyczne w przemyśle spożywczym,
• znajomość systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym,
• odpowiedni dorobek naukowy w zakresie oceny jakości żywności i analizie sensorycznej żywności,
• umiejętność współpracy w zespole.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności,
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.31. następujących dokumentów:
• podanie o zatrudnienie (do J.M. Rektora UR w Krakowie),
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
• odpis ukończenia studiów i odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy, wykaz dotychczasowych
osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Ponadto, przystępując do konkursu, należy złożyć:
• Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia,
• Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.
• Oświadczenie w trybie art.109 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 stycznia 2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 14 stycznia 2015 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 878