RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe,
• znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (korzystanie z Internetu, typowe oprogramowanie biurowe).

Wymagane cechy:
• komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
• dokładność, systematyczność, rzetelność,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
bieżąca obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów z możliwością rozszerzenia o dodatkowe prace administracyjne wg poleceń kierownika dziekanatu, współpraca z jednostkami wydziałowymi i międzywydziałowi w zakresie informacji o studentach.
Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczychi Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110 z dopiskiem na kopercie „ konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydz. Inżynierii Środowiska i Geodezji ”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.12.2014
Dokument oglądany razy: 1858