RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności


 
Kandydatami mogą być osoby, które spełniają warunki wymienione w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm), § 61 ust. 2 Statutu Uczelni oraz posiadają:
• Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych,
• Wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia z zakresu oceny i przetwórstwa mięsa,
• Duże osiągnięcia w organizacji badań i kształcenia kadry naukowej,
• Doświadczenie i dorobek w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• Osiągnięcia i doświadczenie w pracy organizacyjnej.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.31 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Życiorys naukowy,
• Kwestionariusz osobowy,
• Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych,
- przed uzyskaniem tytułu profesora
- po uzyskaniu tytułu profesora
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowej,
- przed uzyskaniem tytułu profesora
- po uzyskaniu tytułu profesora
• Informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
• Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora,
• Wykaz prac zastosowanych w praktyce,
• Wykaz ważniejszych publikacji po ostatnim awansie naukowym.

Termin składania podań upływa 31 grudnia 2014 roku.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 14 stycznia 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.12.2014
Dokument oglądany razy: 758