RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe (chemik lub technolog żywności)
• umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych, komputera i kserokopiarki,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziana),
• umiejętność wykonywania prac badawczych, doświadczalnych i analitycznych z zakresu analizy chromatograficznej,
• umiejętność obsługi Spektometru Absorpcji Atomowej - ASA.


Inne wymagania:
• umiejętności organizacyjne,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, systematyczność, rzetelność, sumienność,
• samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na pracownika technicznego w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.12.2014
Dokument oglądany razy: 1031