RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• ukończone studia wyższe na kierunku technicznym lub matematycznym,
• biegła znajomość programów komputerowych MS Office, ACAD, Statistica,
• predyspozycje do współudziału w pracach organizacyjnych, naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,
• biegła znajomość j. angielskiego.

Inne wymagania:
• samodzielność ze zdolnością organizacji czasu pracy,
• doświadczenie w prowadzeniu prac administracyjno-biurowych,
• otwartość na nowe wyzwania,
• zdolności komunikacyjne, wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy w zespole,

Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko techniczne w Katedrze Budownictwa Wiejskiego”
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 1046