RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie minimum wyższe kierunkowe – ukończone studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia,
• dobra znajomość instrumentów geodezyjnych, oraz umiejętność ich drobnych napraw, a także dobra wiedza o serwisach napraw sprzętu geodezyjnego,
• umiejętność sprawdzenia prawidłowości działania instrumentów geodezyjnych po każdym wykonaniu przez nie pomiarów,
• umiejętność obsługi komputera oraz geodezyjnych instrumentów elektronicznych współpracujących z komputerem,
• dyspozycyjność obejmująca także soboty i niedziele, zależna od odbywających się praktyk lub ćwiczeń terenowych,
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą sprzętu geodezyjnego,
• posiadanie prawa jazdy i umiejętność sprawnego poruszania się po Krakowie.

Wymagane cechy:
• samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania,
• zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy w zespole,
• znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110
z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko techniczne w Katedrze Geodezji”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.11.2014
Dokument oglądany razy: 967