RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej
- znajomość metod biologii molekularnej
- znajomość języka angielskiego.

Wymagane cechy:
- samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
- zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania,
- zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
- CV z aktualną fotografią,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
- oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR, ul. Czysta 21, pok.110, z dopiskiem „KONKURS KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.11.2014
Dokument oglądany razy: 1538