RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
a) kandydat winien posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn;
b) przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach następujących modułów:
o energetyczne wykorzystanie biomasy,
o podstawy spalania,
o grafika komputerowa,
o materiałoznawstwo;
c) znajomość programów CAD/CAM, CFD, Ansys Fluent, Grapher, programowanie w języku Visual Basic;
d) dorobek naukowy w obszarze nauk technicznych, przydatny w szczególności do kształcenia studentów w zakresie modułów określonych w punkcie b);
e) znajomość języków obcych (obowiązkowo dobra znajomość j. angielskiego);
f) zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
g) wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
h) nienaganna postawa moralna i etyczna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktora
• opinia promotora/opinia z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji


Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 7 listopada 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 912