RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych,
2. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu eksploatacji maszyn, informatyki stosowanej,
3. wykazać dorobek naukowy w zakresie dziedziny nauk technicznych,
4. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy
5. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
6. wymagana jest nienaganna postawa etyczno – moralna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji


Dokumenty należy składać
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 7 listopada 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 1057