RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
a) kandydat winien posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej;
b) przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach następujących modułów:
o technologie utylizacji odpadów,
o inżynieria procesowa w gospodarce odpadami,
o własności fizyko- chemiczne odpadów,
o technologia utylizacji odpadów;
c) udział (jako wykonawca) w projektach badawczych;
d) dorobek naukowy w obszarze nauk technicznych, przydatny w szczególności do kształcenia studentów w zakresie modułów określonych w punkcie b);
e) znajomość języków obcych (obowiązkowo dobra znajomość j. angielskiego oraz j. niemieckiego);
f) zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
g) wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
h) nienaganna postawa moralna i etyczna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktora
• opinia promotora/opinia z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)


Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 17 listopada 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.10.2014
Dokument oglądany razy: 910