RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
a) kandydat winien posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn lub metalurgii bądź inżynierii materiałowej;
b) przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach następujących modułów:
o urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
o eksploatacja i niezawodność systemów technicznych,
o analiza i projektowanie systemów informatycznych,
o komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego,
o inżynieria materiałowa;
c) posiadać umiejętności programowania w językach: Pascal, Basic, Fortran, C++ (również w wersji Visual), VBA, HTML; JOOMLA, HPGL, JAVA znajomość programów Corel, SQL, AutoCAD, Surfer, Grapher, ThermaCAM Researcher, IRControl oraz budowy oprogramowania do interpretacji termogramów uzyskanych z kamery termowizyjnej,
d) dorobek naukowy w obszarze nauk technicznych, przydatny w szczególności do kształcenia studentów w zakresie modułów określonych w punkcie b);
e) znajomość języków obcych, w tym j. angielskiego z potwierdzonym certyfikatem B2
f) zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
g) wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
h) nienaganna postawa moralna i etyczna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktora
• opinia promotora/opinia z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Termin składania podań upływa z dniem 17 listopada 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.10.2014
Dokument oglądany razy: 935