RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 


 

Warunki konkursu:
• Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Samodzielność i umiejętność planowania zadań badawczych
• Dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i fizykochemii biopolimerów będzie dodatkowym atutem
• Umiejętność pracy w zespole badawczym
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Mile widziane doświadczenie zawodowe
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1.31 następujących dokumentów:
- podanie (JM Rektora UR w Krakowie)
- życiorys
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora
- opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
- kwestionariusz osobowy
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. inż. Mirosława Grzesika, tel:12/662-47-61 (rrgrzesi@cyf-kr.edu.pl)

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania podań upływa dnia 11-12-2014
Rozstrzygnięcie konkursu 17-12-2014

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2014
Dokument oglądany razy: 903