RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
• ukończone studia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka,
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych (technologia żywności i żywienia) w zakresie przetwórstwa mięsa,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego,
• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu jakości i przetwórstwa ryb,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• mile widziane: staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), kurs pedagogiczny, znajomość zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach.
Termin składania podań upływa dnia 1 grudnia 2014 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – 10 grudnia 2014 roku
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 30 grudnia 2014 r.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2014
Dokument oglądany razy: 825