RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W SEKCJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZLICZEŃ INWESTYCJI. STANOWISKO ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM I ADMINISTRACJĄ SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym
2. Znajomość systemów Linux/Windows
3. Dobra znajomość technologii Web i systemów CMS,
4. Dobra znajomość SQL, PL/SQL.
5. Dobra znajomość baz danych MySQL, Oracle, MSSQL
6. Umiejętność programowania w językach powłoki shell
7. Podstawowa znajomość zagadnień zarządzania sieciami LAN/WAN i konfiguracji urządzeń sieciowych (Router, Switch, Access point)
8. Umiejętność instalowania i obsługi wszelkich urządzeń peryferyjnych
9. Znajomość Apache Tomcat, Apache HTTP Server,
10. Dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
11. Komunikatywna znajomość języka angielskiego
12. Doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku związanym z administracją bazą danych

Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Instalacja i wdrażanie nowych aplikacji i modułów systemów informatycznych.
2. Bezpośrednia pomoc użytkownikom korzystających z serwisów
3. Poprawa błędów i rozszerzanie funkcjonalności nadzorowanych serwisów.
4. Wsparcie techniczne oraz pomoc w zakresie IT wewnętrznych systemów wspomagających zarządzanie Uczelnią
5. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
6. Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych
7. Instalacja i konfigurowanie oprogramowania
8. Instalacja i modernizacji stanowisk
9. Utrzymanie i administracja kluczowych baz danych MySQL;
10. Utrzymanie i administracja serwerów aplikacyjnych typu Apache Tomcat;
11. Utrzymanie i administracja serwerów webowych Apache HTTP Server;

Inne wymagania:
1. Doświadczenie w pracy w obszarze, konfiguracji i administracji systematów Windows
2. Znajomość administracji systemów Windows, Linux,
3. Znajomość podstaw programowania w jednym z języków programowania PHP, Java, Python, C#
4. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa sieciowego
5. Znajomość metodyk tworzenia oprogramowania i zarządzania procesami (Prince2, SCRUM)
6. Samodzielność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów
7. Dobra organizacja pracy własnej
8. Dyspozycyjność, punktualność
9. Komunikatywność

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „Sekcja Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.11.2014
Dokument oglądany razy: 1172