RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Leśnego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe;
- znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy związanej z obsługą studenta oraz znajomość Uczelnianych Systemów Obsługi Studentów będzie dodatkowym atutem;
Inne wymagania:
a) samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
c) zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, dokładność i terminowość,
d) komunikatywność, wysoka kultura osobista,
e) zdolność szybkiego uczenia się.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 2086