RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na dwa stypendia dla młodych naukowców w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: kierownik projektu badawczego "Asymetria kierunkowa skrzydeł pszczoły miodnej"

 

Do konkursu mogą przystąpić:
- doktoranci studiów rolniczych lub biologicznych
- studenci studiów magisterskich (II stopnia) kierunków rolniczych lub biologicznych
- studenci co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich kierunków rolniczych lub biologicznych

Dodatkowe wymagania:
- zainteresowanie ekologią ewolucyjną pszczoły miodnej
- doświadczenie w badaniach owadów
- dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z pszczołą miodną
- aktywność w kołach naukowych i innych formach samokształcenia

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- CV wraz z informacją o dorobku naukowym,
- zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta,

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa (pokój 201), al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków,

Termin składania podań upływa z dniem 17 listopada 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 869