RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA NAUKOWO-BADAWCZEGO W OŚRODKU MEDYCYNY EKSPERYMENTALNEJ I INNOWACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 
Wymagane kwalifikacje:
• Posiadanie stopnia doktora nauk medycznych
• Posiadanie specjalizacji lekarskiej z zakresu chirurgii ogólnej
• Opanowane technik z zakresu:
a. chirurgii laparoskopowej
b. chirurgii konwencjonalnej
c. endoskopii przewodu pokarmowego
• Udokumentowane umiejętności:
a. w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu chirurgii doświadczalnej poprzez
i. pracę w ośrodku dedykowanym prowadzeniu badań eksperymentalnych
ii. publikacje naukowe z tego zakresu
b. w zakresie zarządzania zespołem potwierdzone przez
i. kierowanie samodzielną jednostką uczelnianą lub naukową przez okres minimum 2 lat
ii. certyfikowany kurs/szkolenie poświęcone zarządzaniu zespołem
• Aktywność naukową potwierdzoną publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
• Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne wymagania:
• umiejętności organizacyjne,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, systematyczność, rzetelność, sumienność,
• samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.10.2014
Dokument oglądany razy: 904