RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE MIKROBIOLOGII

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe w zakresie chemii, biologii lub nauk pokrewnych.
• umiejętność czytania formuł chemicznych i wykonywania przeliczeń niezbędnych
przy sporządzaniu podłoży mikrobiologicznych i odczynników
• umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym
• znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium
• dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym lub mikrobiologicznym, znajomość języka angielskiego i obsługi komputera (Microsoft Office: Word, Excel).
Inne wymagania:
• dobra organizacja pracy w laboratorium
• umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i odpowiedzialność
• dokładność, zdolność analitycznego myślenia
• dyspozycyjność (możliwość pracy w godzinach popołudniowych)
• życzliwość dla studentów

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883 z późn.zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 p.110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 22.10.2014
Dokument oglądany razy: 1315