RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – DZIAŁ INFORMATYCZNY STANOWISKO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ TELEINFORMATYCZNĄ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe techniczne
2. Minimum 2 lata na podobnym stanowisku
3. Znajomość sieci LAN/WAN i protokołu TCP/IP
4. Bardzo dobra znajomość rozwiązań sprzętowych w obszarze urządzeń sieciowych firewall, router, switch, vpn gateway
5. Umiejętności administrowania zarówno systemami oraz sieciami opartymi na Windows i Linuks,
6. Znajomość administracji serwerami WWW, SMTP, FTP, SQL, DNS, VPN
7. Znajomość routingu statycznego oraz dynamicznego znajomość iptables
8. Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Uaktualnianie oprogramowania systemowego na urządzeniach sieciowych.
2. Śledzenie aktywności sieci i aktualizacja parametrów jej działania
3. Nadzór nad bazą urządzeń sieciowych
4. Przechowywanie danych transmisyjnych użytkowników końcowych zgodnie z prawem Telekomunikacyjnym.
5. Wdrażanie oprogramowania sieciowego zakupionego dla potrzeb Uczelni.
6. Przygotowywanie nowych rozwiązań informatycznych umożliwiających, ułatwiających zarządzanie i promowanie osiągnąć Uczelni.

Inne wymagania:
Mile widziana znajomość urządzeń Juniper, Cisco, Aruba
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.10.2014
Dokument oglądany razy: 959