RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego do pracy w Laboratorium Technologii Wody i Ścieków w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe z zakresu chemii, technologii chemicznej lub żywności.
2. Doświadczenie związane z pracą w laboratorium chemicznym
3. Znajomość technik analitycznych i metod statystycznych wykorzystywanych w laboratorium, znajomość metod UV-Vis, IR oraz znajomość zagadnień dotyczących walidacji metod analitycznych
4. Znajomość technik analizy produktów pod kątem mikrobiologicznym
5. Biegła znajomość obsługi komputera.
6. Dobra znajomość języka angielskiego.

Inne wymagania:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Umiejętność pracy w laboratorium.
3. Prawo jazdy kat. B

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”


Oferty proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie ul. Czysta 21, pok.110 z dopiskiem na kopercie „ KONKURS KAT.INŻ.SANITARNEJ I GOSP. WODNEJ’’

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 1149