RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczno-rolnicze.
2. Posiadać stopień doktora w zakresie ekonomii lub zarządzania.
3. Posiadać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
4. Wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub innego języka konferencyjnego.
5. Posiadać umiejętność pracy w zespole w ramach realizacji projektów badawczych.
6. Posiadać dorobek naukowy w zakresie badań ekonomicznych lub ekonomiczno-rolniczych dotyczących zarządzania w agrobiznesie, gospodarki żywnościowej, rozwoju obszarów wiejskich i doradztwa
7. Posiadać znaczący publikacyjny dorobek naukowy oraz dorobek w zakresie czynnego udziału w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
8. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu Microsoft Office oraz Programu Statistica.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.09.2014
Dokument oglądany razy: 1009