RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU W SEKCJI NADZORU TECHNICZNEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika,
2. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia.
3.Przynależniść do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Uprawnienia SEP do 110 kV
5.Wskazane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie siec i instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
6. Biegła znajomość przedmiarowania robót oraz kosztorysowania w programie ZUZIA, NORMA, RODOS,
7. Znajomość AUTOCAD,
8. Doświadczenie zawodowe: trzy lata praktyki na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy – kierownika robót branży jak wyżej w ostatnich 5 latach,
9. Znajomość ustawy Prawo budowlane,
10. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
11. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.

Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „energetyka”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 1075