RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – DZIAŁ INFORMATYCZNY STANOWISKO ZWIĄZANE Z ADMINISTRACJĄ STRON WWW Uczelni

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie związane z kierunkami informatycznymi
2. Bardzo dobra znajomość: HTML5, XHTML, CSS/CSS3
3. Bardzo dobra znajomość PHP5
4. Dobra znajomość baz danych MySQL
5. Komunikatywna znajomość języka angielskiego
6. Umiejętność pracy w zespole

Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Zarządzanie i administracja serwisem WWW strony głównej Uczelni.
2. Nadzór nad bazą danych MySQL
3. Instalacja i wdrażanie nowych wersji oprogramowania.
4. Bezpośrednia pomoc użytkownikom korzystających z serwisów www.
5. Poprawa błędów i rozszerzanie funkcjonalności nadzorowanych serwisów.
6. Przygotowywanie nowych rozwiązań informatycznych umożliwiających, ułatwiających zarządzanie i promowanie osiągnąć Uczelni.

Inne wymagania:

Znajomość PHP, Javascript, Ajax
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.07.2014
Dokument oglądany razy: 1377