RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria
rolnicza,
2. ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostką transferu
technologii,
3. posiadać dorobek naukowy obejmujący: eksploatację systemów doju,
problematykę schładzania mleka, technologie utrzymania zwierząt,
4. minimum 10 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z inżynierii produkcji
rolniczej z uwzględnieniem produkcji zwierzęcej, komputerowego wspomagania produkcji zwierzęcej,
5. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
6. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej
i wychowawczej,
7. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy,
• wykaz publikacji i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.

Dokumenty należy składać
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 18 sierpnia 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.07.2014
Dokument oglądany razy: 1253