RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. ukończone studia IIIo,
2. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki o Ziemi, w zakresie geologii, specjalność: mineralogia, petrologia, geochemia,
3. udział w projektach badawczych,
4. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu geologii i nauk o Ziemi,
5. udział w konferencjach naukowych,
6. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
7. posiadanie umiejętności obsługi:
• dyfraktometru rentgenowskiego,
• elektronowego mikroskopu skaningowego i/lub mikrosondy elektronowej,
• spektroskopu absorpcji w podczerwieni,
• programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej oraz analizy obrazu,
• programów biurowych, np. MSOffice.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.07.2014
Dokument oglądany razy: 1354