RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO ds. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH DZIEKANA WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Wymagania kwalifikacyjne
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowane finanse
2. Biegła umiejętność obsługi komputera
3. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej
4. Doświadczenie w pracy finansowo-administracyjnej

Inne wymagania:
- komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność,
- umiejętności: analityczne, planowania, kontroli i organizowania,
- samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
- dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych

6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs – pracownik adm.-finansowy Wydz. Technologii Żywności” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.07.2014
Dokument oglądany razy: 1824