RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWO –TECHNICZNE W UNIWERSYTECKIM CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR – OŚRODEK MEDYCYNY EKSPERYMENTALNEJ I INNOWACYJNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie tytułu lekarza nauk weterynaryjnych
- znajomość obsługi aparatu RTG ogólno-diagnostycznego
- znajomość obsługi tomografii komputerowej
- znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność
- umiejętność do pracy w zespole
- dokładność, solidność, systematyczność, dobra organizacja pracy


Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania tytułu lekarza nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
Oferty proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.07.2014
Dokument oglądany razy: 1340