RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać doktorat z zakresu nauk prawnych lub być przed obroną rozprawy doktorskiej.
2. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne nauczania prawa. Dodatkowe kwalifikacje uzyskane w ramach studiów podyplomowych lub kursu dla nauczycieli akademickich.
3. Biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego.
4. Znajomość zagadnień związanych z podstawami prawa, prawem cywilnym, prawem publicznym.
5. Doświadczenie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej oraz badań naukowych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1421