RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 9/10 etatu w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyk

 

  

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

• wykształcenie w zakresie zajęć dydaktycznych i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk rolniczych,
• umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu programów wspomagających proces projektowania,
• znajomość języka angielskiego,
• nienaganna postawa moralna i etyczna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta
• opinia promotora
• wykaz publikacji


Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 31 lipca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.07.2014
Dokument oglądany razy: 1364