RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko starszego technika w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa, IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe – kierunek: Biotechnologia
2. min. 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym
3. praktyczna znajomość technik badawczych wykorzystywanych w biologii molekularnej: izolacja DNA z materiału roślinnego i bakterii, izolacja mitochondriów, izolacja RNA, technika PCR, elektroforeza DNA i RNA w żelu agarozowym, elektroforeza DNA i białek
w żelu poliakrylamidowym, hybrydyzacja Nothern, Southern, dot-blot, techniki związane
z klonowaniem w wektorach plazmidowych, sekwencjonowanie DNA
4. umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej stosowanej w laboratorium biologii molekularnej: obsługa ciśnieniowych sterylizatorów parowych
5. biegła znajomość obsługi komputera – MS Windows, MS Office, Corel Draw, Photoshop, UN-SCAN-IT, Bioedit,
5. znajomość języka angielskiego - stopień zaawansowany.
6. zdolności manualne, dokładność, solidność, systematyczność.
Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia
4. oświadczenie:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa w wym. 0,5 etatu-2)” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 1476