RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne.
2. Posiadać stopień magistra i zaawansowaną pracę doktorską (lub ostatni rok studiów) doktoranckich w zakresie ekonomii lub doktora nauk ekonomicznych.
3. Wykazywać się bardzo dobrą znajomością co najmniej jednego języka konferencyjnego.
4. Kierować lub brać udział w projektach badawczych w naukach ekonomicznych.
5. Posiadać dorobek naukowy w zakresie badań ilościowych dotyczących efektywności gospodarki żywnościowej, rolnictwa lub gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wysoko zaawansowanych metod matematycznych np. bayesowskich stochastycznych modeli granicznych.
6. Posiadać publikacyjny dorobek naukowy oraz dorobek w zakresie czynnego udziału w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
7. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu Microsoft Office, Statistica .

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię promotora pracy doktorskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.06.2014
Dokument oglądany razy: 1276