RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych
2. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania produkcją, zarządzania kadrami, zarządzania strategicznego,
3. legitymować się dorobkiem z zakresu organizacji pracy i zarządzania,
4. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
5. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
6. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna.
Wykaz potrzebnych dokumentów:
 podanie
 kwestionariusz osobowy
 życiorys
 odpis dyplomu doktorskiego
 opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy
 wykaz publikacji
Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.
Termin składania podań upływa z dniem 27 czerwca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1268