RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR -Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe - magisterskie,
2. dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
3. doskonała organizacja pracy, kreatywność i pomysłowość
4. wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi,
5. komunikatywna znajomość języka angielskiego
6. prawo jazdy kat. B
7. znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej.
8. znajomość: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 2012r. poz. 572 z późn. zm.),

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV oraz list motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy, szkolenia, kursy
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ KONKURS UCMW” w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1759