RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 9/10 etatu w Instytucie Eksploatacji Maszyn Rolniczych, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych w Zakładzie Eksploatacji Maszyn i Ergonomii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• wykształcenie w zakresie zajęć dydaktycznych i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie,
• mieć otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych,
• umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu ergonomii (Ergo Easier, OWAS, NIOSH), oraz znormalizowanych procedur badania fizycznego środowiska pracy (hałas, wibracje, oświetlenie, mikroklimat, skażenie powietrza),
• znajomość języka angielskiego,
• nienaganna postawa moralna i etyczna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta
• deklarację uzyskania stopnia naukowego doktora do końca 2015 roku,
• opinia promotora
• wykaz publikacji

Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 27 czerwca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.06.2014
Dokument oglądany razy: 1450