RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki lub inżynierii materiałowej lub budowy i eksploatacji maszyn,
2. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach następujących modułów: mechanika techniczna, części maszyn i teoria mechanizmów, materiałoznawstwo, diagnostyka i eksploatacja maszyn,
3. znajomość programów CAD/CAM,
4. dorobek naukowy w obszarze nauk technicznych w szczególności przydatny do kształcenia studentów w zakresie modułów określonych w punkcie 2,
5. znajomość języków obcych,
6. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
7. nienaganna postawa moralna i etyczna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu doktorskiego
• wykaz publikacji
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy


Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 27 czerwca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.06.2014
Dokument oglądany razy: 1321