RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych,
2. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu elektrotechniki, poparty dorobkiem dotyczącym elektroenergetyki i maszyn elektrycznych,
3. wymagany jest staż pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego
4. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
5. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
6. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna.


Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu doktora
• odpis dyplomy doktora habilitowanego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji

Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 27 czerwca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.06.2014
Dokument oglądany razy: 1228