RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne (lub pokrewnych).
2. Posiadać tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych lub pokrewnych.
3. Wykazywać bardzo dobrą, potwierdzoną znajomość co najmniej jednego języka konferencyjnego (zachodniego).
4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu:
ekonomii lub zarządzania lub marketingu.
5. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, potwierdzoną publikacjami
6. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu Microsoft Office, Statistica.
7. Posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkołach wyższych.


Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię promotora pracy doktorskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.05.2014
Dokument oglądany razy: 1314