RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kierownik Studium Języków Obcych

 

Wymagania stawiane kandydatom :
- dyplom ukończenia studiów filologicznych,
- posiadanie stopnia magistra filologii angielskiej ze specjalnością z zakresu
językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego,
- minimum 2-letni staż pracy dydaktycznej jako lektor języka angielskiego
w szkole wyższej,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami.

Wykaz wymaganych dokumentów :
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kwestionariusz osobowy,
- opinia z poprzedniego miejsca pracy,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na w/w stanowisku.

Dokumenty należy złożyć do 06.06.2014 w Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, ul. Św. Marka 37,
31-24 Kraków. - tel. 12 4224594

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.05.2014
Dokument oglądany razy: 1567