RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
• stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach składników żywności ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych, umiejętność walidowania metod analitycznych,
• odpowiedni dorobek naukowy,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• odbyty staż przemysłowy trwający co najmniej 1 miesiąc.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• zaświadczenie o odbytym stażu przemysłowym.

Termin składania podań upływa dnia 30 maja 2014 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – 4 czerwca 2014
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 lipca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.05.2014
Dokument oglądany razy: 1248