RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. " STAŻE I PRAKTYKI – TWOJA KARIERA ZACZYNA SIĘ JUŻ NA UCZELNI "

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) udokumentowane doświadczenie z rozliczania projektów finansowanych z środków zewnętrznych
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów w uczelniach wyższych;
e) znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
f) umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowej i administracyjnej projektów finansowanych z EFS.
g) praktyczna znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania uczelni wyższej

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zestawień wydatków zgodnie z budżetem projektu, monitorowanie terminowości ponoszenia kosztów zgodnie z harmonogramem projektu, przygotowanie dokumentów finansowych projektu, w tym części finansowej sprawozdań dot. jego realizacji oraz wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, dokonywanie w porozumieniu z Zespołem Projektowym zakupów zgodnie z UPZP oraz zasadami finansowania Projektów.
2. Inne wymagania:
a) wiedza w zakresie obsługi finansowo administracyjnej i zasad rozliczania projektów
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – Pracownik ds. sprawozdawczości finansowej w ramach Projektu pn. „Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.

Umowa o pracę na ½ etatu na okres 13 miesięcy.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.05.2014
Dokument oglądany razy: 1579