RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:


1. Posiadać stopień doktora nauk rolniczych.
2. Mieć opanowany warsztat do prowadzenia badań w dziedzinie roślinnych kultur in vitro.
3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z genetyki i hodowli roślin.
4. Posiadać publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej z dziedziny roślinnych kultur in vitro.
5. Wykazać się udziałem w projektach badawczych.
6. Udokumentować odbyty staż zagraniczny w instytucji naukowej.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Osoba starająca się na stanowisko adiunkta powinna być: kreatywna, odpowiedzialna
i samodzielna.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat, przystępując do konkursu, jest zobowiązany do złożenia:
oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.05.2014
Dokument oglądany razy: 1372