RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego ( księgowa) w Dziale Limitów i Dekretacji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• znajomość podstawowych zasad rachunkowości, znajomość zagadnień finansowo – księgowych
• staż pracy w księgowości min. 1 rok,
• biegła znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office


Wymagane cechy:
• dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
• łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
Zadania:
• dekretowanie dokumentów finansowych wg rodzajów kosztów i wprowadzanie ich do systemu FK i rejestru zakupów VAT- Simple ERP
• prowadzenie całokształtu spraw dotyczących limitów w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej.

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „koordynator”
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.04.2014
Dokument oglądany razy: 1912